ARHIVA   •   ARCHIVIO 

Akti načelnika

Subota, 31 Prosinac 2022 12:38

Udruzi specijalne jedinice policije „BAK“ Istra odobrava se sufinanciranje Monografije

Subota, 31 Prosinac 2022 12:36

O D L U K A o godišnjem popisu imovine i obveza i o imenovanju Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Grožnjan Grisignana sa stanjem na dan 31. prosinca 2022.g.

Subota, 31 Prosinac 2022 12:31

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA 2023.G.

Subota, 31 Prosinac 2022 12:30

Ovlašteni predstavnik za korištenje certifikata za udaljeni elektronički pečat

Subota, 31 Prosinac 2022 12:28

Osobu za koordinaciju procesa za izdavanje osobnih certifikata

Subota, 31 Prosinac 2022 12:27

Suglasnost za formiranje građevne čestice na k.č. 15 zgr., k.č. 204 i malom dijelu k.č. 4195/2 sve k.o. Završje u mjestu Poropati

Subota, 31 Prosinac 2022 12:26

ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Grožnjan Grisignana u 2023. godini

Subota, 31 Prosinac 2022 12:24

ANTIKORUPCIJSKI AKCIJSKI PLAN SUZBIJANJA KORUPCIJE

Subota, 31 Prosinac 2022 11:18

A3 Godišnji plan natječaja za udruge 2023

Subota, 29 Listopad 2022 03:00

Zaključak o prihvaćanju plana djelovanja Civilne zaštite Općine Grožnjan - Comune di Grisignana.

Subota, 29 Listopad 2022 02:58

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine

Ponedjeljak, 04 Travanj 2022 11:42

Uputa o načinu komunikacije između općine i proračunskog korisnika

Utorak, 29 Ožujak 2022 13:28

IZVJEŠĆE OPĆINE GROŽNJAN O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

Srijeda, 02 Veljača 2022 13:06

Plan savjetovanja s javnošću u 2022. g.

Srijeda, 12 Siječanj 2022 18:18

Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi

Četvrtak, 30 Prosinac 2021 13:35

PLAN klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u poslovanju Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 30 Prosinac 2021 12:05

ODLUKA o godišnjem popisu imovine i obveza i o imenovanju Povjerenstva za popis imovine i obveza OGG sa stanjem 31.12.2021.g.

Četvrtak, 30 Prosinac 2021 12:02

Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje 2021-2025.g. - Općinski načelnik

Četvrtak, 30 Prosinac 2021 05:15

Provedbeni program Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje 2021.-2025.g.

Srijeda, 29 Prosinac 2021 08:43

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA 2022.G.

Srijeda, 29 Prosinac 2021 08:40

II IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 29 Prosinac 2021 08:38

I IZMJENE I DOPUNE Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u poslovanju Općine Grožnjan – Grisignana

Utorak, 28 Prosinac 2021 16:02

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 27 Studeni 2021 17:39

Zaključak o osnivanju i imenovanju stručnog Povjerenstva za nabavu roba i usluga male vrijednosti

Subota, 27 Studeni 2021 17:39

Zaključak o odobravanju jednokratne novčane pomoći uzgajivačima krupne stoke s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 27 Studeni 2021 17:38

Zaključak o odobravanju jednokratne novčane pomoći učenicima i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 30 Listopad 2021 06:30

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.g.

Subota, 30 Listopad 2021 06:26

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine

Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 13:19

N A T J E Č A J za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 01 Rujan 2021 18:53

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost

Utorak, 27 Srpanj 2021 13:36

Z A K L J U Č A K o sufinanciranju radnih bilježnica za osnovnu školu 2021.

Utorak, 27 Srpanj 2021 13:34

ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 27 Srpanj 2021 13:30

R J E Š E N J E o imenovanju Vijeća za socijalnu politiku Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 06 Srpanj 2021 12:54

Nagrada odličnim učenicima i studentima 2021.

Utorak, 06 Srpanj 2021 12:51

ODLUKA o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 31 Ožujak 2021 16:39

Izvješće o provedbi Plana Gospodarenja otpadom za 2020. g

Srijeda, 31 Ožujak 2021 13:18

ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog prijedloga plana II. Izmjena i dopuna. Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan-Grisignana

Utorak, 23 Ožujak 2021 11:56

Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 21:22

Polugodišnje izvješće Načelnika

Petak, 05 Ožujak 2021 04:29

Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na ponovnu javnu raspravu

Četvrtak, 31 Prosinac 2020 12:56

Plan prijma službenika u 2020. g. JUO Općine Grožnjan

Četvrtak, 31 Prosinac 2020 10:46

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Općine Grožnjan za 2021. godinu

Utorak, 08 Prosinac 2020 05:15

Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu II izmjena i dopuna PPUOG

Petak, 04 Prosinac 2020 21:46

Prostorni plan

Nedjelja, 30 Kolovoz 2020 09:13

Sufinanciranje troškova radnih bilježnica 2020 osnovna škola

Nedjelja, 30 Kolovoz 2020 09:10

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine

Srijeda, 03 Lipanj 2020 10:38

Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar i o jednokratnom ispravku vrijednosti u Općini Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 09 Travanj 2020 20:07

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Grožnjan od 1. srpnja 2019 do 31. prosinca 2019. godine

Petak, 13 Ožujak 2020 21:18

Odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata

Četvrtak, 12 Ožujak 2020 20:50

Naredba o zatvaranju općinskih prostora i otkazivanje svih manifestacija na području Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 14 Veljača 2020 15:40

Godisnji plan objave natjecaja za 2020

Petak, 10 Siječanj 2020 18:53

Plan savjetovanja s javnošću u 2020. g.

Petak, 10 Siječanj 2020 18:09

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA 2020.G.

Ponedjeljak, 16 Prosinac 2019 20:59

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 28 Studeni 2019 16:17

Jednokratna novčana pomoć učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana / Aiuto finanziario per gli alunni delle scuole medie e per i studenti universitari residenti nel Comune di Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 28 Studeni 2019 15:35

Decisione sull' organizzazione e competenze di lavoro dell' Assessorato unificato del Comune di Grisignana – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 18 Listopad 2019 16:08

OBAVIJEST O TRAJNOM ZAKUPU GROBNIH MJESTA I GODIŠNJOJ GROBNOJ NAKNADI / AVVISO DELL'AFFITTO PERMANENTE PER LE TOMBE E DELLA TASSA ANNUALE

Petak, 27 Rujan 2019 15:36

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Grožnjan 01-06-2019.

Utorak, 27 Kolovoz 2019 17:52

Dodjela sredstava OCD 2019 odluka Načelnika

Utorak, 06 Kolovoz 2019 19:51

Sufinanciranje nabave radnih bilježnica

Srijeda, 31 Srpanj 2019 08:49

Izvješće o nepravilnostima Općine Grožnjan od 01.01. do 30.06.2019.

Utorak, 30 Srpanj 2019 08:37

NAPLATA PARKIRALIŠTA U GROŽNJANU /PARCHEGGIO A PAGAMENTO A GRISIGNANA

Petak, 12 Srpanj 2019 17:25

Sufinanciranje troškova radnih bilježnica za učenike osnovnih škola 2019

Utorak, 02 Srpanj 2019 19:18

NAGRADA ZA UČENIKE I STUDENTE S IZVRSNIM USPJEHOM – PREMIO PER GLI ALUNNI E STUDENTI CON OTTIMO PROFITTO

Srijeda, 19 Lipanj 2019 19:57

PLAN PRIJMA U SLUŽBU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA 2019.G.

Subota, 01 Lipanj 2019 17:54

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 1. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine

Petak, 24 Svibanj 2019 15:35

Utvrđivanje Konačnog prijedloga I izmjena i dopuna PP1

Srijeda, 22 Svibanj 2019 18:32

Utvrđivanje Nacrta konačnog prijedloga I izmjena i dopuna PPUOG2

Četvrtak, 21 Ožujak 2019 13:18

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA 3. PONOVNU JAVNU RASPRAVU I O OBJAVI III PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Srijeda, 16 Siječanj 2019 06:47

Plan savjetovanja s javnošću u 2019.g. /

Utorak, 15 Siječanj 2019 06:50

Zaključak plana nabave Općine Grožnjan Grisignana za 2019.g. • Conclusione sull' approvazione del Piano degli appalti pubblici del Comune di Grisignana per il 2019,

Ponedjeljak, 31 Prosinac 2018 14:30

Izvješće o nepravilnostima za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018

Četvrtak, 22 Studeni 2018 22:15

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga I izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 22 Studeni 2018 11:57

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Četvrtak, 22 Studeni 2018 11:23

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Srijeda, 21 Studeni 2018 16:41

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola i studentima

Srijeda, 21 Studeni 2018 16:39

Odobrava se nabava paketa za socijalno ugrožene osobe

Petak, 26 Listopad 2018 09:39

Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga I izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 26 Listopad 2018 07:36

Odluka o odabiru ponude etapna obnove zvonika crkve Sv. Vida, Modesta i Krešencije u Grožnjanu,

Utorak, 16 Listopad 2018 05:39

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Utorak, 16 Listopad 2018 05:39

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Srijeda, 26 Rujan 2018 16:00

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

Ponedjeljak, 13 Kolovoz 2018 16:33

Obavijest o parkiranju

Subota, 11 Kolovoz 2018 12:28

Parkirališna mjesta uz naplatu povlaštene parkirališne karte

Subota, 11 Kolovoz 2018 12:04

ZAKLJUČAK o odobravanju produženja jednogodišnjih ugovora o korištenju parkirališnih mjesta uz naplatu povlaštene parkirališne karte

Utorak, 07 Kolovoz 2018 17:19

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva, kultura, djeca i mladi, sport i rekreacija, socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2018. godini

Utorak, 31 Srpanj 2018 08:42

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.

Ponedjeljak, 30 Srpanj 2018 14:31

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA JAVNU RASPRAVU I OBJAVI II PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Četvrtak, 26 Srpanj 2018 11:45

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.godine

Petak, 20 Srpanj 2018 14:10

Nagrada odličnim učenicima i studentima 2018

Četvrtak, 14 Lipanj 2018 18:17

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

Petak, 25 Svibanj 2018 05:17

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Petak, 25 Svibanj 2018 04:47

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Ponedjeljak, 14 Svibanj 2018 15:16

Odluka o početku postupka jednostavne nabave održavanja nerazvrstanih cesta

Petak, 30 Ožujak 2018 17:03

Izvješće o nepravilnostima za razdoblje 1.7.2017.-31.12.2017.

Utorak, 13 Ožujak 2018 13:34

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika

Ponedjeljak, 31 Srpanj 2017 11:18

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 30.06.2017.

Ponedjeljak, 24 Srpanj 2017 09:41

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.godine

Petak, 31 Ožujak 2017 06:52

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2016. DO 31.12.2016.

Četvrtak, 16 Ožujak 2017 11:10

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE GROŽNJAN ZA RAZDOBLJE 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016.

Četvrtak, 16 Ožujak 2017 04:01

Zaključak Načelnika za ID PPU Općine Grožnjan

Srijeda, 22 Veljača 2017 12:59

ZAKLJUCAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 09:17

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 23 Studeni 2016 15:22

Jednokratna pomoć učenicima i studentima 2016

Utorak, 11 Listopad 2016 12:59

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.godine

Četvrtak, 25 Kolovoz 2016 11:36

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja Općine Grožnjan

Petak, 12 Kolovoz 2016 06:24

Nagrađivanje odličnih učenika i studenata sa područja Općine Grožnjan

Petak, 12 Kolovoz 2016 06:23

Sufinanciranje troškova udžbenika 2016

Ponedjeljak, 01 Kolovoz 2016 08:37

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.07.2016.

Ponedjeljak, 06 Lipanj 2016 10:52

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA I OBJAVI PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Petak, 01 Travanj 2016 11:12

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2015. DO 31.12.2015.

Petak, 18 Ožujak 2016 16:23

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015.godine

Srijeda, 02 Ožujak 2016 07:29

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za financiranje programa i projekata iz Proračuna Općine Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva – udruge i zajednice za 2016.g.

Srijeda, 24 Veljača 2016 13:29

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za financiranje programa i projekata iz Proračuna Općine Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva – udruge i zajednice za 2016.g.

Srijeda, 24 Veljača 2016 13:27

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Petak, 19 Veljača 2016 08:43

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Petak, 19 Veljača 2016 08:41

P R A V I L N I K o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge

Srijeda, 30 Prosinac 2015 10:33

ODLUKA O OTPISU NEOSNOVANIH I ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA

Utorak, 22 Prosinac 2015 11:52

Nagrađivanje odličnih učenika i studenata sa područja Općine Grožnjan/Premiazione degli alunni e studenti ottimi nel territorio del Comune di Grisignana

Četvrtak, 10 Prosinac 2015 07:36

Zaključak-Ostvarivanje prava i dužnosti službenika i namještenika općine Grožnjan

Utorak, 08 Prosinac 2015 09:59

Jednokratna pomoć učenicima i studentima 2015

Subota, 12 Rujan 2015 10:14

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

Petak, 31 Srpanj 2015 06:16

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 30.06.2015.

Utorak, 31 Ožujak 2015 14:55

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2014. DO 31.12.2014.

Utorak, 24 Ožujak 2015 16:13

ZAKLJUČAK Obustava provedbe Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 24 Ožujak 2015 13:36

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine

Srijeda, 12 Studeni 2014 00:00

Jednokratna pomoć učenicima i studentima 2014

Srijeda, 29 Listopad 2014 00:00

Odluka o odabiru Ponude-Sanacija kolnika u naselju Meteži (Šterna)

Petak, 12 Rujan 2014 00:00

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine

Petak, 12 Rujan 2014 00:00

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2014.godine

Petak, 22 Kolovoz 2014 00:00

Sufinanciranje troškova udžbenika konačno 2014

Petak, 01 Kolovoz 2014 00:00

Odluka o odabiru ponude - izrada progr.ukup.razvoja OG

Petak, 01 Kolovoz 2014 00:00

Odluka o odabiru ponude - Uređenje parkirališta Grožnjan

Petak, 01 Kolovoz 2014 00:00

Odluka o odabiru ponude za kontejnera strojarnice i predtretmana - Završje

Srijeda, 30 Srpanj 2014 00:00

Zabrana parkiranja unutar stare jezgre 30.07.2013.

Srijeda, 04 Lipanj 2014 00:00

Zaključak od 4.6.2014-načelnik

Četvrtak, 29 Svibanj 2014 00:00

Zaključak od 29.05.2014 - načelnik

Srijeda, 28 Svibanj 2014 00:00

Nacrt prijedloga za javnu raspravu Radanići zaključak

Ponedjeljak, 28 Travanj 2014 00:00

Zaključak od 28.4.2014 - načelnik

Ponedjeljak, 07 Travanj 2014 00:00

Zakup javnih površina 2014 - Odluka o odabiru

Srijeda, 26 Veljača 2014 00:00

Zaključak od 26.2.2014-načelnik

Ponedjeljak, 16 Prosinac 2013 00:00

Stipendija učenika i studenata

Ponedjeljak, 25 Listopad 2010 15:58

Trajni zakup grobnih mjesta

Petak, 09 Srpanj 2010 16:10

Odluka o visini administrativnih taksi za izdavanje potvrda i uvjerenja

Četvrtak, 08 Srpanj 2010 16:13

Odluka o visini naknade za natječajnu dokumentaciju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Utorak, 25 Svibanj 2010 16:20

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za prodaju osobnog vozila VW GOLF

Utorak, 25 Svibanj 2010 16:16

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za zakup javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan

Ponedjeljak, 19 Travanj 2010 16:28

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Četvrtak, 25 Ožujak 2010 16:25

Zabrana parkiranja unutar gradske jezgre, na autobusnoj postaji


Arhiva do - archivio fino > 2022.
©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART