ARHIVA   •   ARCHIVIO 

Zaštita osobnih podataka

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), Općina Grožnjan Grisignana (u daljnjem tekstu: Općina) u svom radu obvezuje se postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i sl). Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.
Ove podatke koristimo u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika, sakupljanja statističkih podataka korištenja ovih mrežnih stranica, poboljšanja iskustva pristupa stranici te se u druge svrhe neće koristiti.

Općina se obvezuje da neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima Vaše osobne podatke trećima, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.
Osobni podaci obrađuju se zakonito,  treba postojati zakonita svrha i valjan pravni temelj i obrađuju se samo u svrhu u koju su prikupljeni.
U svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja danih podataka te pravo odustati od date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade, osim za podatke za koje postoji zakonska obveza obrade i javnosti, kao npr. podaci za potrebe upravnog postupka, pa se takvi podaci mogu brisati istekom zakonskog roka.
Općina Grožnjan ne vrši obradu posebnih osobnih podataka (osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka koji se odnose na zdravlje, spolnom životu itd.).

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima Općine Grožnjan Grisignana, kojima su nužni za obavljanje posla.
Radi dokumentiranja svog rada, Općina fotografira javne sastanke, izložbe, manifestacije i dio fotografija objavljuje na svojim web stranicama. Ukoliko netko koji se nalazi na fotografiji ne želi da ta fotografija bude na web stranicama, treba pismeno tražiti uklanjanje fotografije i ista će se ukloniti.
Naša mrežna stranica koristi se cookie datotekama da bi vaše korištenje interneta prilagodila vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.
Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite.

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.
Zadržavamo pravo da možemo u svako doba, bez prethodne obavijesti, izmijeniti i/ili dopuniti Izjavu o privatnosti. Promijenjena Izjava o privatnosti postaje važeća objavom na ovim mrežnim stranicama.
Na pristup i korištenje ovih mrežnih stranica te Izjavu o privatnosti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.
Ova izjava o privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

OPĆINA GROŽNJAN GRISIGNANA
Načelnik:.
Claudio Stocovaz, prof.

Arhiva do - archivio fino > 2022.
©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART