ARHIVA   •   ARCHIVIO 

Općinska imovina

Petak, 23 Prosinac 2022 06:02

ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽAJA U ZGRADAMA OPĆINSKOG VLASNIŠTVA JAVNE NAMJENE ZA KULTURU I UDRUGE - KOJE SE NE MOGU KORISTITI U GOSPODARSKE SVRHE

Subota, 26 Studeni 2022 04:41

ODLUKA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

Subota, 26 Studeni 2022 04:40

Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe

Subota, 26 Studeni 2022 04:37

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 02 Listopad 2022 13:14

ODLUKA O II IZMJENAMA I DOPUNAMA STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN – GRISIGNANA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027.G.

Petak, 20 Svibanj 2022 04:16

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN – GRISIGNANA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027.G.

Četvrtak, 10 Veljača 2022 04:03

ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN - GRISIGNANA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE


Arhiva do - archivio fino > 2022.
©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART