ARHIVA   •   ARCHIVIO 

Odluke Općinskog Vijeća

Petak, 23 Prosinac 2022 04:45

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva Općine Grožnjan Grisignana za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja kulture

Petak, 23 Prosinac 2022 04:44

Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Općine Grožnjan – Grisignana

Petak, 23 Prosinac 2022 04:43

Odluka o komunalnom redu na području Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 23 Prosinac 2022 04:40

ODLUKA o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Petak, 23 Prosinac 2022 04:39

ODLUKA o donošenju Plana djelovanja Općine Grožnjan-Grisignana u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Petak, 23 Prosinac 2022 04:32

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 28. STUDENOGA 2022.G.

Petak, 23 Prosinac 2022 04:28

Odluka o prestanku ustanove Polivalentni kulturni centar Grožnjan Centro culturale polivalente Grisignana

Petak, 23 Prosinac 2022 04:26

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno

Petak, 23 Prosinac 2022 04:25

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Petak, 23 Prosinac 2022 04:23

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 6319/7 i k.č. 6319/6 k.o. Grožnjan u mjestu Regancini

Petak, 23 Prosinac 2022 04:22

ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽAJA U ZGRADAMA OPĆINSKOG VLASNIŠTVA JAVNE NAMJENE ZA KULTURU I UDRUGE - KOJE SE NE MOGU KORISTITI U GOSPODARSKE SVRHE

Ponedjeljak, 28 Studeni 2022 06:03

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Subota, 26 Studeni 2022 13:20

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2023.g., koji uključuje programe javnih potreba

Subota, 26 Studeni 2022 05:56

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 26 Studeni 2022 05:54

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 26 Studeni 2022 05:53

Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja

Subota, 26 Studeni 2022 05:52

Cjenik usluge parkiranja

Subota, 26 Studeni 2022 05:50

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Subota, 26 Studeni 2022 05:47

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 26 Studeni 2022 05:45

Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava novčane pomoći za učenike srednjih škola i studente na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 26 Studeni 2022 05:44

Odluka o subvencijama u poljoprivredi na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 26 Studeni 2022 05:41

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan Grisignana

Subota, 26 Studeni 2022 05:35

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Subota, 26 Studeni 2022 05:34

Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe

Subota, 26 Studeni 2022 05:32

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja Grožnjan

Subota, 26 Studeni 2022 05:31

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Subota, 26 Studeni 2022 05:30

Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti

Subota, 26 Studeni 2022 05:29

Odluka o lokalnim porezima Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 26 Studeni 2022 05:27

Odluka o komunalnoj naknadi

Subota, 26 Studeni 2022 05:26

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade

Subota, 26 Studeni 2022 05:25

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023.g.

Subota, 26 Studeni 2022 05:22

Odluka o komunalnom doprinosu

Subota, 26 Studeni 2022 05:21

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 29 Listopad 2022 03:18

Odluka o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 03. listopada 2022.g.

Subota, 29 Listopad 2022 03:12

ZAKLJUČAK o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Grožnjan Grisignana

Subota, 29 Listopad 2022 03:09

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Subota, 29 Listopad 2022 03:06

ZAKLJUČAK o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje 01. siječnja 2022.g. do 30. lipnja 2022.g.

Nedjelja, 02 Listopad 2022 13:35

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Nedjelja, 02 Listopad 2022 13:34

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Nedjelja, 02 Listopad 2022 13:32

Odluka o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 02 Listopad 2022 13:30

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2021.g.

Nedjelja, 02 Listopad 2022 13:27

ODLUKA O II IZMJENAMA I DOPUNAMA STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN – GRISIGNANA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027.G.

Nedjelja, 02 Listopad 2022 13:25

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIE PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 15. TRAVNJA 2022.G. (za odgođenu nekretninu)

Nedjelja, 02 Listopad 2022 13:24

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Grožnjan – Grisignana

Subota, 16 Srpanj 2022 21:26

KODEKS PONAŠANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Subota, 16 Srpanj 2022 21:25

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 16 Srpanj 2022 21:22

Privremeno smanjenje zakupnine za k.č. 215-3

Subota, 16 Srpanj 2022 21:17

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 15. TRAVNJA 2022.g.

Petak, 20 Svibanj 2022 03:58

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 15. TRAVNJA 2022.G.

Petak, 20 Svibanj 2022 03:53

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJE PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Petak, 20 Svibanj 2022 03:52

ZAKLJUČAK o oslobađanju umjetnika koji učestvuju na manifestaciji Ex tempore od plaćanja naknade za parkiranje

Petak, 20 Svibanj 2022 03:49

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Petak, 20 Svibanj 2022 03:47

ODLUKU o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 20 Svibanj 2022 03:45

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN – GRISIGNANA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027.G.

Petak, 20 Svibanj 2022 03:41

ODLUKU o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan – Centro culturale polivalente Grisignana

Petak, 20 Svibanj 2022 03:39

ODLUKA O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2022. GODINU

Petak, 20 Svibanj 2022 03:37

ODLUKA o II izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Petak, 20 Svibanj 2022 03:36

CJENIK USLUGE PARKIRANJA

Petak, 20 Svibanj 2022 03:32

CJENIK USLUGE KORIŠTENJA JAVNOG WC-A NA JAVNOM PARKIRALIŠTU IZNAD GROBLJA U GROŽNJANU

Četvrtak, 14 Travanj 2022 04:58

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021.g. na području Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 14 Travanj 2022 04:55

ODLUKA O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - Izgradnja dječjeg igrališta naselja Šterna

Četvrtak, 14 Travanj 2022 04:54

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Četvrtak, 14 Travanj 2022 04:52

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1473 k.o. Kuberton u mjestu Bužleti

Četvrtak, 14 Travanj 2022 04:49

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1473 k.o. Kuberton u mjestu Bužleti

Četvrtak, 14 Travanj 2022 04:37

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Grožnjan Grisignana za 2017.-2021.g.

Četvrtak, 14 Travanj 2022 04:34

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. srpnja 2021.g. do 31. prosinca 2021.g.

Četvrtak, 14 Travanj 2022 04:31

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Četvrtak, 10 Veljača 2022 04:03

ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN - GRISIGNANA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE

Subota, 05 Veljača 2022 18:20

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 01 Veljača 2022 08:57

Program rada Općinskog vijeća za 2022. g.

Utorak, 01 Veljača 2022 08:49

GROŽNJAN - GODIŠNJI PLAN CZ -2022. - ispravak

Utorak, 01 Veljača 2022 08:47

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava CZ OGG za 2021. g.

Utorak, 01 Veljača 2022 08:46

Zaključak o izmjeni i dopuni Pravilnika o iskaznici komunalnog redara

Utorak, 01 Veljača 2022 08:32

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 2022.

Utorak, 28 Prosinac 2021 16:05

O D L U K A o komunalnom redu

Utorak, 28 Prosinac 2021 14:47

O D L U K A o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Grožnjan za financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Grožnjan – Grisignana izabranih s liste grupe birača za 2022. godinu

Utorak, 28 Prosinac 2021 14:44

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA 2022. GODINU

Petak, 24 Prosinac 2021 11:22

ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 24 Prosinac 2021 11:21

O D L U K A o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 04 Prosinac 2021 13:27

Odluka o određivanju imena naselja ulica i trgova na području Općine Grožnjan

Subota, 27 Studeni 2021 18:22

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina XI 2021

Subota, 27 Studeni 2021 17:55

Z A K L J U Č A K o odobrenju obročne otplate kupcima Dragi Bajić i Tamari Ignjatov za nekretnine koje kupuju temeljem Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja od 22.10.2021.g.

Subota, 27 Studeni 2021 17:54

O D L U K A o priznavanju uloženih sredstava od strane Hrvatske glazbene mladeži u zgrade u općinskom vlasništvu k.č. 6384 („Drakula“), k.č. 271 zgr., k.č. 281 zgr. i k.č. 280 zgr. („Riječka“) k.o. Grožnjan u Grožnjanu

Subota, 27 Studeni 2021 17:53

O D L U K A o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2022.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 27 Studeni 2021 17:52

ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana, KLASA: 340-03/21-02/16, URBROJ: 2105/06-01/1-21-2

Subota, 27 Studeni 2021 17:51

ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan Grisignana, KLASA: 023-01/20-01/18 od 27. kolovoza 2020.g.

Subota, 27 Studeni 2021 17:51

ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan Grisignana, KLASA: 023-01/20-01/18 od 27. kolovoza 2020.g.

Subota, 27 Studeni 2021 17:48

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja i sklapanju ugovora o zakupu poslovnih prostora od 26. listopada 2021.g.

Subota, 30 Listopad 2021 05:45

RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, TURIZAM, GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

Subota, 30 Listopad 2021 05:42

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA KULTURU, ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNE BAŠTINE, ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I SOCIJALNA PITANJA

Subota, 30 Listopad 2021 05:40

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OPĆINSKA PRIZNANJA, MEĐUOPĆINSKU, REGIONALNU, MEĐUNARODNU SURADNJU I MJESNU SAMOUPRAVU

Subota, 30 Listopad 2021 05:38

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

Subota, 30 Listopad 2021 05:35

RJEŠENJEO IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, RAVNOPRAVNOST SPOLOVA I NACIONALNIH MANJINA, TE ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Subota, 23 Listopad 2021 18:41

Odluka o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 23 Listopad 2021 18:39

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 23 Listopad 2021 18:37

ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 17.09.2021.g.

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:17

Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika iz reda pripadnika Hrvatskog naroda

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:14

Naknade vijećnicima, članovima radnih tijela 2021

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:12

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Grožnjan za financiranje političkih stranaka 2021

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:11

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:08

ODLUKA O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Kaštela u Grožnjanu-Kulturni dom“ na području jedinice lokalne samouprave – Općina Grožnjan - Grisignana

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:03

Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:02

Povjerenstvo za raspolaganje općinskom imovinom, za poslovne prostore i javne površine

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:00

ODLUKA o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:57

Z A K L J U Č A K o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnina oznake k.č.br. 214/1 ZGR. i 265 ZGR., obje k.o. Grožnjan

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:55

Pravilnik o iskaznici komunalnog redara za potpis Opcine Groznjan

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:53

Odluka o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnina IX 2021 ispr.

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:48

Zaključak o oslobađanju umjetnika od plaćanja naknade za parkiranje

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:43

Odluka o utvrdivanju jedinstvene baze nerazvrstanih cesta 2021

Petak, 25 Lipanj 2021 08:58

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Grožnjan – Grisignana

Petak, 25 Lipanj 2021 08:53

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Grožnjan- Grisignana

Petak, 25 Lipanj 2021 08:47

Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Petak, 25 Lipanj 2021 08:30

Rješenje o izboru Mandatne komisije

Subota, 10 Travanj 2021 14:19

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 23. OŽUJKA 2021.g.

Subota, 10 Travanj 2021 14:11

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Subota, 10 Travanj 2021 14:09

O D L U K A o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga i prigovora na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području OGG

Subota, 10 Travanj 2021 14:06

O D L U K A o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan - Grisignana

Ponedjeljak, 22 Ožujak 2021 08:21

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Umag

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 20:47

ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 20:44

ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 20:41

ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća Općine Grožnjan o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za 2020.g

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 20:30

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika OGG

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 19:34

ODLUKA o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti (Plan korištenja javnih površina)

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 19:30

ODLUKA o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 18:52

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta JVP Umag

Subota, 20 Ožujak 2021 14:14

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu

Četvrtak, 04 Veljača 2021 12:35

Program rada Općinskog vijeća za 2021. godinu

Utorak, 02 Veljača 2021 15:56

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina II. 2021.

Utorak, 02 Veljača 2021 15:39

Odluka o raspisivanju natječaja za korištenje javnih površina za privremene potrebe

Utorak, 02 Veljača 2021 15:35

Odluka natječaj za zakup građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe I. 2021.

Utorak, 02 Veljača 2021 15:16

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Petak, 04 Prosinac 2020 22:17

Zaključak prijedlog Proračuna Javna rasprava

Petak, 04 Prosinac 2020 22:13

Odluka o prihvaćanju Općih uvjeta - dimnjačar Odluka OV

Petak, 30 Listopad 2020 04:09

O D L U K A o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjim zakupcima

Petak, 30 Listopad 2020 04:06

O D L U K A o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2019.g.

Petak, 30 Listopad 2020 04:05

O D L U K A o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje XI-XII 2020.g.

Petak, 30 Listopad 2020 04:03

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 2097/2 k.o. Grožnjan u mjestu Peroj

Petak, 30 Listopad 2020 04:02

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 6316/14 k.o. Grožnjan u mjestu Grožnjan

Petak, 30 Listopad 2020 04:00

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1216/3 k.o. Kuberton u naselju Gojaki

Petak, 30 Listopad 2020 03:59

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra k.č. 6285/9 k.o. Grožnjan u mjestu Cerje

Subota, 29 Kolovoz 2020 04:07

Zaključak o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br.265 zgr. k.o. Grožnjan

Subota, 29 Kolovoz 2020 04:05

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Subota, 29 Kolovoz 2020 04:03

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje siječanj – lipanj 2020.g.

Subota, 29 Kolovoz 2020 04:02

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 29 Kolovoz 2020 04:00

Odluka o izmjeni Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Općine Grožnjan Grisignana od 29. svibnja 2020.g.

Subota, 29 Kolovoz 2020 03:59

Odluka o izmjeni ODLUKE o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 29 Kolovoz 2020 03:52

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju odbora za kulturu, zaštitu spomenika kulture i sakralne baštine, odgoj, obrazovanje, sport i socijalna pitanja

Subota, 29 Kolovoz 2020 03:51

Odluka o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1216/3 k.o. Kuberton u naselju Gojaki

Subota, 29 Kolovoz 2020 03:49

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana

Subota, 29 Kolovoz 2020 03:46

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: Asfaltiranje nerazvrstane ceste – granica sa Općinom Oprtalj – N84 (Baštići/Gržići)

Srijeda, 03 Lipanj 2020 04:11

ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja Biciklistički park Grožnjan

Srijeda, 03 Lipanj 2020 04:09

ODLUKU o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

Srijeda, 03 Lipanj 2020 04:02

ZAKLJUČAK o prihvaćanju inicijative za osnivanje lokalne turističke zajednice za područje Općina Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole

Srijeda, 03 Lipanj 2020 03:59

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Općine Grožnjan Grisignana o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za 2019.g.

Subota, 30 Svibanj 2020 16:46

ODLUKA O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2020. GODINU

Subota, 30 Svibanj 2020 16:40

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Subota, 30 Svibanj 2020 16:39

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 30 Svibanj 2020 16:36

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Subota, 30 Svibanj 2020 16:33

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana (dio Županijske ceste od Stanice do izlaska sa Županijske ceste prije rampe za starogradsku jezgru Grožnjana i na proširenjima uz istu te na zatvorenim i otvorenim parkiralištima od stare jezgre

Subota, 30 Svibanj 2020 16:30

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 30 Svibanj 2020 16:27

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 18. SVIBNJA 2020.G.

Subota, 30 Svibanj 2020 16:24

ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 30 Svibanj 2020 16:18

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Subota, 30 Svibanj 2020 16:13

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Petak, 15 Svibanj 2020 18:09

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Petak, 15 Svibanj 2020 18:08

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana

Petak, 15 Svibanj 2020 18:06

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Petak, 15 Svibanj 2020 18:00

Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana;

Petak, 15 Svibanj 2020 17:56

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Petak, 15 Svibanj 2020 17:11

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 15 Svibanj 2020 17:07

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 15 Svibanj 2020 17:06

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Petak, 15 Svibanj 2020 17:05

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme I-VI 2020.g., za sve kategorije obveznika

Petak, 15 Svibanj 2020 17:03

Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje IV-VI 2020.g

Petak, 15 Svibanj 2020 16:52

Odluka o prihvaćanju Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan Grisignana 2017. – 2027.g.;

Ponedjeljak, 23 Ožujak 2020 21:35

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Ponedjeljak, 30 Prosinac 2019 07:58

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna političkim strankama i članova izabranih s liste Grupe birača za 2020. godinu

Ponedjeljak, 30 Prosinac 2019 07:57

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu

Petak, 27 Prosinac 2019 15:04

Zaključak nekretnina u Pižonima

Petak, 27 Prosinac 2019 15:01

SREDNJOROČNI PLAN davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Utorak, 24 Prosinac 2019 13:44

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 24 Prosinac 2019 13:38

GODIŠNJI PLAN davanja koncesija na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2020. godinu

Subota, 14 Prosinac 2019 21:22

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Subota, 14 Prosinac 2019 21:19

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 28. STUDENOG 2019.G.

Subota, 14 Prosinac 2019 18:44

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Ponedjeljak, 02 Prosinac 2019 18:54

STATUT OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA / STATUTO DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Četvrtak, 28 Studeni 2019 21:38

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Četvrtak, 28 Studeni 2019 21:36

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Četvrtak, 28 Studeni 2019 21:30

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA, Klasa: 947-01/19-01/10 od 24. srpnja 2019.g.

Četvrtak, 28 Studeni 2019 21:24

ZAKLJUČAK O prihvaćanju prijedloga Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020.g., koji uključuje programe javnih potreba

Četvrtak, 28 Studeni 2019 15:35

Decisione sull' organizzazione e competenze di lavoro dell' Assessorato unificato del Comune di Grisignana – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 22 Listopad 2019 20:24

ODLUKA O DONOŠENJU I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN / DECISIONE SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Četvrtak, 26 Rujan 2019 07:50

Parkiranje za vrijeme EX tempore

Petak, 26 Srpanj 2019 10:26

Odluka o odabiru ponuda za zakup poslovnih prostora

Petak, 26 Srpanj 2019 09:52

Odluka o odabiru ponuda za nekretnine srpanj 2019

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:11

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:09

O D L U K A O utvrđivanju službenih evidencija Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:08

O D L U K A o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2018.g.

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:02

ODLUKA O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:01

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 19:59

O D L U K A O izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 19:57

CJENIK USLUGE PARKIRANJA

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 18:00

O D L U K A O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2019. GODINU

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:59

O D L U K A o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018.g.

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:57

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:55

Z A K L J U Č A K o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br.196 zgr. k.o. Grožnjan

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 16:30

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Grožnjan

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 16:28

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 15:49

Odluka o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Grožnjan Grisignana za 2018.g

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:26

Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjim zakupcima

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:25

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:23

Odluka o određivanju naziva i imena naselja, ulica i trgova na području Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:19

Kopija Odluka o o dodjeli javne površine „Glavni gradski trg“ u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana na korištenje za postavljanje ugostiteljske terase

Četvrtak, 14 Veljača 2019 20:04

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak

Subota, 22 Prosinac 2018 13:08

Odluka o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Subota, 22 Prosinac 2018 13:08

Odluka o komunalnom doprinosu

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:16

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:16

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:14

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:14

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Ponedjeljak, 26 Studeni 2018 09:32

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Ponedjeljak, 26 Studeni 2018 09:31

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Srijeda, 21 Studeni 2018 16:56

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI, KORIŠTENJU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Srijeda, 21 Studeni 2018 16:50

ODLUKU o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Srijeda, 21 Studeni 2018 16:46

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Petak, 07 Rujan 2018 10:07

ODLUKA o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za provedbu ulaganja na području Općine Grožnjan Grisignana unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdob

Petak, 07 Rujan 2018 10:05

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Petak, 27 Srpanj 2018 08:07

ODLUKA o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Monteleone d' Orvieto (Republika Italija)

Petak, 27 Srpanj 2018 08:07

Kopija ODLUKA o IZMJENI Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. Siječnja 2018.g., KLASA: 403-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Petak, 27 Srpanj 2018 08:07

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Petak, 27 Srpanj 2018 08:00

ODLUKA o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Monteleone d' Orvieto (Republika Italija)

Petak, 27 Srpanj 2018 07:58

ODLUKA o IZMJENI Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. Siječnja 2018.g., KLASA: 403-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Petak, 27 Srpanj 2018 07:56

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Subota, 09 Lipanj 2018 08:50

Kopija O D L U K A o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:21

RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra - Centro culturale polivalente Grožnjan - Grisignana

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:20

ODLUKU O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2018. GODINU

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:19

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 30. travnja 2018.g.

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:17

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 14. ožujka 2018.g.

Subota, 28 Travanj 2018 05:48

Odluku o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natečaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan Grisignana od 14. ožujka 2018.g.

Subota, 28 Travanj 2018 05:47

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu travanj

Subota, 28 Travanj 2018 05:46

Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom OG od 2017-2022

Subota, 28 Travanj 2018 05:40

ODLUKA O IMENOVANJU NATJEČAJNOG POVJERENSTVA PKC GROŽNJAN

Utorak, 13 Ožujak 2018 13:39

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 13 Ožujak 2018 13:37

Odluka o produženju Ugovora o zakup poslovnih prostora produženje na godinu dana

Utorak, 16 Svibanj 2017 12:44

PRAVILNIK o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge

Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 16:07

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 09:12

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 20 Studeni 2016 11:54

Odluka o utvrđivanju popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Grožnjan

Utorak, 24 Ožujak 2015 16:04

ODLUKA o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan

Utorak, 24 Ožujak 2015 13:22

O D L U K A o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Grožnjan

Petak, 23 Siječanj 2015 20:05

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan

Srijeda, 29 Listopad 2014 00:00

Odluka o radnom vremenu u Općinskoj upravi Općine Grožnjan

Srijeda, 29 Listopad 2014 00:00

ODLUKA o visini osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima

Utorak, 06 Kolovoz 2013 12:38

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja TP-5 Pižoni

Ponedjeljak, 24 Lipanj 2013 12:47

ODLUKA o subvencijama u poljoprivredi

Četvrtak, 22 Ožujak 2012 12:45

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti

Petak, 23 Prosinac 2011 12:45

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne

Petak, 23 Prosinac 2011 12:44

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Srijeda, 01 Lipanj 2011 12:41

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2011.

Četvrtak, 17 Ožujak 2011 00:00

Popisna povjerenstava u Istarskoj županiji

Srijeda, 22 Prosinac 2010 12:41

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 17 Kolovoz 2010 12:39

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju

Ponedjeljak, 05 Srpanj 2010 12:38

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Srijeda, 02 Lipanj 2010 12:37

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2010.

Utorak, 27 Listopad 2009 12:36

ODLUKA O o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

Utorak, 27 Listopad 2009 12:35

Odluka o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 27 Listopad 2009 12:34

ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Grožnjan

Četvrtak, 24 Rujan 2009 00:00

Izvješća o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata

Utorak, 28 Srpanj 2009 12:33

Odluka o o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća

Utorak, 28 Srpanj 2009 12:32

ODLUKA o agrotehničkim mjerama

Utorak, 28 Srpanj 2009 00:00

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Grožnjan - Grisignana

Utorak, 28 Srpanj 2009 00:00

Statut općine Grožnjan

Četvrtak, 09 Srpanj 2009 00:00

Odluka o imenovanju popisivača na popisu stanovništva, kućanstva i stanova 2011. godine u Istartskoj Županiji

Nedjelja, 17 Svibanj 2009 12:31

Odluku o objavi rezultata izbora za izbor Općinskog Načelnika Općine Grožnjan

Nedjelja, 17 Svibanj 2009 12:30

Odluku o objavi rezultata izbora za članove Općinskog Vijeća Općine Grožnjan

Srijeda, 18 Ožujak 2009 12:28

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu

Ponedjeljak, 10 Studeni 2008 12:25

ODLUKA o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

Srijeda, 19 Prosinac 2007 11:43

Nova Odluka o komunalnom doprinosu


Arhiva do - archivio fino > 2022.
©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART