ARHIVA   •   ARCHIVIO 

Potrebno je suzdržati se od većih okupljanja – poziv javnostima
Petak, 11 Veljača 2022 17:37

Gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina na području Istarske županije
Načelnicima lokalnih Stožera civilne zaštite na području Istarske županije
Stožeru civilne zaštite Istarske županije – članovima užeg sastava

PREDMET: Potrebno je suzdržati se od većih okupljanja – poziv javnostima

Poštovani,

kako je potrebno suzdržavati se od okupljanja većeg broja osoba i organizacije karnevalskih aktivnosti koje okupljaju veći broj osoba, na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru, Stožer civilne zaštite Istarske županije poziva Gradove i Općine na području Istarske županije te Stožere civilne zaštite JLS, da na svojem području o tome informiraju zainteresirane javnosti – obzirom na povećani rizik širenja bolesti COVID-19 - sukladno aktualno pogoršanoj epidemiološkoj situaciji.

S poštovanjem,

Načelnik Stožera civilne
zaštite Istarske županije

 

Dino Kozlevac v.r.

 

Preuzimanje priloga:
  • Dopis (509 Preuzimanja)

Arhiva do - archivio fino > 2022.
©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART